IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W dniu 26 stycznia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczystość w ramach  IX Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Głównymi organizatorami byli Starosta Powiatu Leżajskiego Marek Śliż, Burmistrz Miasta Leżajska Ireneusz Stefański oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński.

Z tej okazji gościliśmy Panią Lucię Retman z Izraela, ocaloną z Holokaustu, autorkę książki, w której zawarła swoje wspomnienia z II wojny światowej, a także życie po wojnie w Izraelu. Pani Lucia przyjechała razem ze swoim synem, który po raz pierwszy towarzyszył swojej mamie podczas Obchodów na Podkarpaciu. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Andrey Drach, Pani Ludmiła Bellina, Pani Joanna Elżbieta Potaczek – historyk prowadzący badania dotyczące historii i kultury Żydów z Uniwersytetu Rzeszowskiego i koordynator Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu; Pan Jan Gebert z Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Pani dr Katarzyna Thomas – historyk prowadzący badania dotyczące historii i kultury Żydów oraz doktoranci, studenci i uczestnicy warsztatów Kultury Izraela Uniwersytetu Rzeszowskiego.

            Pani Lucia Retman podzieliła się swoimi wspomnieniami z okresu II wojny światowej, które z kolei zawarła w swojej książce “Perły albo życie”. Publikację tę można było zakupić po spotkaniu.

Pani Urszula Śliż przytoczyła historię swoich rodziców, którzy ratowali Żydów podczas okupacji niemieckiej za co zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

            Pan dr Dariusz Półćwiartek z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku wygłosił prelekcję pt. Z dziejów Żydów leżajskich w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej.

            Uroczystość uświetnił występ chóru – „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego
im. Władysława Jagiełły wraz z „Belcanto” z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego pod batutą Pani mgr Barbary Kuczek.

Na koniec odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów dla uczniów Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. Konkurs dotyczył Gry ulicznej z wykorzystaniem kultury żydowskiej okresu międzywojennego w Leżajsku

W ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu można obejrzeć wystawę: Wiza do życia. Dyplomaci, którzy ratowali Żydów”. Nawiązuje ona do upamiętnionych przez Instytut Pamięci Ofiar i Bohaterów Holokaustu „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Spośród nich, tylko paru było dyplomatami. Wystawa przedstawia historie kilku z nich. Za jej udostępnienie dziękujemy Panu Mateuszowi Pigoniowi, dyrektorowi Departamentu Kultury Ambasady Izraela w Warszawie.

fot. Jakub Magiera (Sztafeta)