HENRYK ATEMBORSKI – Odznaczony Krzyżem Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski

28 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Henrykowi Atemborskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Mieszkaniec Gminy Nowa Sarzyna wspólnie z żołnierzem Armii Krajowej Tadeuszem Lutakiem odebrał odznaczenie z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. Tadeusz Lutak w tym dniu świętował swoje setne urodziny.  Ordery nadał im Prezydent RP Andrzej Duda za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność kombatancką i społeczną.

„Wielką sprawą jest wiedzieć, co w życiu jest ważne. Wielką sprawą jest poświęcić się Ojczyźnie, ale jeszcze większą sprawą jest umieć dzielić się swoim doświadczeniem, wskazując dobre wzorce – powiedziała wojewoda. „

W okresie wojny Henryk Atemborski był związany z partyzantką ziemi kieleckiej. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej. Po wojnie został aresztowany i w następstwie prześladowany.

Po wojnie zaangażował się w działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Jest przewodnikiem i instruktorem PTTK. W wieku 74 lat odbył samotną podróż rowerową dookoła Europy. Przez całe życie swoje ideały przekazywał młodzieży, której podczas uroczystości dziękował za patriotyzm.

– Tak jak my potrafiliśmy na stos rzucić swój życia los, tak oni są gotowi do tego samego i to jest dla mnie największą dumą.

Odznaczonym za służbę dla Polski dziękowali dziś przedstawiciel marszałka, wojewoda i dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej.

Ustanowiony w 1921 r. Order Odrodzenia Polski nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju.

W uroczystościach uczestniczyła również delegacja z Powiatu Leżajskiego: Skarbnik Powiatu Leżajskiego – Zdzisław Słuch, Sekretarz Powiatu Leżajskiego – Kazimierz Kryla, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej – Jacek Kwieciński.