“Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r.”

W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą podpisania traktatu ryskiego w 1921 r., zapraszamy w dniu 16 września br. tj. w czwartek na spotkanie w ramach “Spotkań z dziedzictwem Kresów” upamiętniające to wydarzenie.

W programie:

  • 10:45 – Zwiedzanie wystawy plenerowej “Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r.”,
  • 11:00 – Występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku,
  • 11:10 – Prelekcja dra Jacka Magdonia z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie nt. “Blaski i cienie Traktatu ryskiego”.

Zapraszamy.


8 marca 2021 r. minęła 100. rocznica podpisania traktatu pokojowego w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką, na mocy którego zostały wyznaczone granice państwa polskiego na wschodzie. Formalnie pokój zawarła Rzeczpospolita Polska z Białoruską i Ukraińską Republiką Sowiecką. Traktat ryski oznaczał odrodzenie Europy Środkowej. Nie tylko regulował warunki współistnienia Polski i bolszewickiej Rosji, ale de facto potwierdzał niepodległość państw bałtyckich. Zawarcie traktatu ryskiego nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsze zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą i w bitwie nad Niemnem.

W Rydze nie zostały uregulowane kwestie Wileńszczyzny i Małopolski wschodniej. Przynależność tych obszarów do Polski oraz ustalenia pokoju ryskiego mocarstwa alianckie uznały dopiero w 1923 r. na mocy decyzji Rady Ambasadorów.

Traktat ryski oznaczał formalne potwierdzenie powstrzymania marszu bolszewickiej Rosji na zachód, co samo w sobie było sukcesem. Jednak ani Niemcy, ani Związek Sowiecki nie chciały pogodzić się z istnieniem niepodległego państwa polskiego. Pokój osiągnięty na mocy traktatu ryskiego przetrwał zaledwie 20 lat. Zburzył go rozbiór Polski dokonany przez Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki we wrześniu 1939 r.