Ekspozycja multimedialna w piwnicach Muzeum Ziemi Leżajskiej

Z przyjemnością informujemy, iż podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego związanego z adaptacją piwnicy mieszczącej się w oficynie południowo – wschodniej Zespołu Dworu Starościńskiego na cele „ekspozycji multimedialnej”. Niezbędne środki finansowe na sporządzenie powyższej dokumentacji przyznane zostały przez Zarząd Powiatu Leżajskiego.

Jednocześnie należy nadmienić, iż Muzeum Ziemi Leżajskiej przystąpiło do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016 – 2023 co uprawniać będzie placówkę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację powyższej inwestycji.

Głównym zadaniem planowanej inwestycji jest stworzenie przekazu dla mieszkańców jak też coraz liczniej przybywających do naszego powiatu turystów – niezbędnej wiedzy pozwalającej na przedstawienie historii Ziemi Leżajskiej na przestrzeniu wieków tj. od czasów starożytności po czasy nowożytne, w których następowały lata rozkwitu i upadku. Ekspozycja zawierać będzie treści pozwalające poznać i zrozumieć dzieje Ziemi Leżajskiej w okresie kształtowania się państwa polskiego.

Całość ekspozycji będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych, wykorzystaniu makiet, plansz, wizualizacji oraz aranżacji przestrzennych. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg.

Utworzenie interaktywnej, multimedialnej ekspozycji zapewne będzie stanowić jedną z podstawowych usług kulturalno – turystycznych powiatu leżajskiego. Ekspozycja ta ma być nowoczesnym obiektem kulturowym, oferującym swoim odbiorcom niezapomniane przeżycia, które niewątpliwie wzmocnią wizerunek naszego powiatu na arenie województwa jak też na arenie ogólnopolskiej.