Ekspozycja Archeologii i Dziejów Staropolskich – otwarcie

W ostatni piątek miało miejsce uroczyste otwarcie nowej wystawy stałej pt. „Archeologia i Dzieje Staropolskie Ziemi Leżajskiej”. Wystawa ta zlokalizowana jest w piwnicy płd.–wsch. jednej z oficyn kompleksu muzealnego.

Z tej okazji gościło u nas wiele osobistości z kręgu władz państwowych czy samorządowych, różnorodnych instytucji, placówek oświatowych, urzędów, jak również spośród rozmaitych osób zaangażowanych w działanie i rozwój samego muzeum. Obecni byli m.in.: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, ze strony jednostki organizatora muzeum obecni byli przedstawiciele Zarządu Powiatu Leżajskiego w osobach Wicestarosty Lucjana Czenczka oraz Członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Trębacza, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź wraz z radnymi, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Skarbnik Powiatu Leżajskiego Jolanta Marciniak oraz Sekretarz Powiatu Leżajskiego Kazimierz Kryla, przedstawiciele instytucji samorządowych, komendanci służb mundurowych tj. policji inspektor Zenon Wierzchowski oraz straży pożarnej st. bryg. Józef Kludys, dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek, dyrektorzy i przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji i ośrodków, licznie zgormadzeni dyrektorzy placówek oświatowych, Radni Rady Muzeum na czele z jej przewodniczącym Dariuszem Półćwiartkiem oraz przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z naszym muzeum.

Jedną z pierwszych atrakcji z jaką spotkali się zaproszeni goście było przywitanie ich w progu muzeum przez dwóch szermierzy w stroju polskim oraz szwedzkim z XVII wieku. Było to nawiązanie do akcentu potopu szwedzkiego jaki miał miejsce na ziemi leżajskiej, a także nawiązanie do tworzonych przez muzeum filmów historycznych z udziałem rekonstruktorów z tego okresu. Filmy te wyświetlane są na nowo utworzonej ekspozycji.

Uroczystość otwarcia wystawy rozpoczęła się od spotkania na sali konferencyjnej oraz prezentacji poszczególnych etapów tworzenia ekspozycji. Następnie odbył się koncert w wykonaniu zespołu „za5pierwsza” wraz z wokalistką Eweliną Grabowską. Artystka wykonała utwory z repertuaru Hanki Ordonówny oraz Wojciecha Młynarskiego. 

Po występie zebrani mieli okazję obejrzeć pokaz walki szermierczej, wysłuchać opowieści o strojach i uzbrojeniu z czasów potopu szwedzkiego jak też wziąć udział w interaktywnej zabawie, w której można było wykonać krótkie ćwiczenie szermiercze.

Na zakończenie swojego pokazu przybyli szermierze tym razem na zewnątrz tuż przy budynku, w którym mieści się nowa ekspozycja w obecności zaproszonych gości oddali jeszcze pokazowy wystrzał z broni prochowej.

Ceremonialne przecięcie wstęgi miało miejsce już w budynku oficyny płd.–wsch. (tj. w tym, w którym mieści się nowa ekspozycja). Po nim wszyscy goście udali się na zwiedzanie wystawy. Zwieńczeniem całej uroczystości był poczęstunek przygotowany w głównym budynku Dworu Starościńskiego.

Serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury Gminy Leżajsk za nagłośnienie oraz firmie PB Light Paweł Burda za oświetlenie podczas uroczystości otwarcia ekspozycji.


Utworzenie wystawy „Archeologia i Dzieje Staropolskie Ziemi Leżajskiej” wraz z rewitalizacją placu wokół kompleksu są największą inwestycją od czasu otwarcia Muzeum Ziemi Leżajskiej w 2008 roku. Projekt ten pochłonął wiele czasu, środków i pracy – dlatego w tym miejscu pragniemy szczerze podziękować wszystkim, którzy włożyli weń swoją cegiełkę i pomogli przekuć plany w rzeczywistość. Dziękujemy również tym, którzy trud ten docenili.

Inwestycja zakładała generalny remont budowlany w piwnicy, a prace te związane były z wykonaniem:

 • nowych posadzek,
 • ogrzewania podłogowego,
 • nowych żelbetowych schodów (po demontażu starych),
 • nowej instalacji elektrycznej,
 • renowacji ścian i sklepień ceglanych (najbardziej czasochłonne zadanie),
 • instalacji wentylacji mechanicznej podposadzkowej,
 • instalacji zasilającej dla nagłośnienia sceny oraz zasilania wyposażenia stanowisk wystawców w trakcie organizowanych imprez na dziedzińcu,
 • gabloty posadzkowej,
 • stolarki drzwiowej,
 • barierek, poręczy,
 • przeszklenia z drzwiami i stałym naświetleniem na parterze wraz z aranżacją grafikową,
 • niezbędnych instalacji tj.: oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, monitoringu, SSWiN (system alarmowy), SSP czyli ppoż, instalacji freonowej.

W zakres prac dodatkowych związanych z projektem: „Adaptacja Zespołu dworu Starościńskiego na cele społeczne” ponadto wchodził:

 • zakup sceny (podestu) demontowalnej o wym.: 6×10 m, wys. 0,9 m,
 • utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny płd.-wsch. (do adaptowanej piwnicy),
 • wymiana oświetlenia/iluminacji budynków zespołu od strony dziedzińca,
 • budowa pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowana pomiędzy oficynami południowymi,
 • doposażenie w urządzenia interaktywne dla dzieci np.: drewniane zabawki dla dzieci, tuby akustyczne, dzwony rurowe wkomponowane w istniejące założenie ogrodowe,
 • urządzenie interaktywne dla dorosłych: montaż stolika szachowego,
 • wymiana ławek ogrodowych, koszy, stojaków dla rowerów,
 • rozbudowa konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu na zapleczu sceny dla pełniejszej prezentacji charakteru uprawy co ma związek z wystawą browarniczą funkcjonującą w Muzeum,
 • zamontowanie w pobliżu bramy wejściowej na dziedziniec zespołu dworskiego, ekranu multimedialnego pełniącego rolę informacyjną,
 • zakupienie schodołazu dla osób z niepełnosprawnością.

 Łączny koszt inwestycji to: 1 931 741,46 zł.

Dofinansowanie:

 • Unia Europejska – 993 892,83 zł.
 • Budżet Państwa – 132 519,04 zł.
 • Powiat Leżajski tj. organizator muzeum 470 568,41 zł.
 • środki własne 28 913,00 zł.

W tym miejscu składamy najszczersze podziękowania dla władz powiatowych tj. Zarządu Powiatu Leżajskiego oraz wszystkich Radnych Powiatu Leżajskiego za wsparcie podczas realizacji inwestycji.