Dzień lasowiacki w Muzeum Ziemi Leżajskiej – relacja

W ostatni piątek 16 września br. odbył się “Dzień lasowiacki w Muzeum Ziemi Leżajskiej” w ramach II Festiwalu Kultury Lasowiackiej. W ramach wydarzenia w dniach od 4 do 18 września na terenie całego województwa podkarpackiego odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych.

W programie wydarzenia w Muzeum Ziemi Leżajskiej było bezpłatne zwiedzanie wystawy etnograficzno-zabawkarskiej, lekcje i warsztaty dla dzieci i dorosłych w tym warsztaty bibułkarskie prowadzone przez Panią Czesławę Zawadzką, występ Zespołu Pieśni i Tańca „LELIWA” działającego przy MCK w Leżajsku. Ponadto wszyscy obecni poczęstowani zostali tradycyjnymi przysmakami lasowiackimi: gryczkami i kapuśniaczkami.

W wydarzeniu uczestniczyła licznie przybyła młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta Leżajska oraz szkoły podstawowe z terenu powiatu leżajskiego.

Ponadto w wydarzeniu udział wzięli: Krzysztof Trębacz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, Dorota Wylaź Radna Rady Powiatu Leżajskiego oraz Członek Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej, dr Dariusz Półćwiartek Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej, Ireneusz Wołek dyrektor MCK w Leżajsku, przedstawicielki Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w osobach Justyny Grzyb, Magdaleny Mróz i Magdaleny Mazur oraz opiekunowie młodzieży z placówek oświatowych.

————————–

Sponsorem i pomysłodawcą  II Festiwalu Kultury lasowiackiej jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Muzeum Ziemi Leżajskiej składa podziękowania MCK w Leżajsku za wykonanie nagłośnienia scenicznego.