Dofinansowanie dla Muzeum

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, iż Muzeum Ziemi Leżajskiej uzyskało w ramach „Wspierania działań Muzealnych” dofinansowanie w kwocie 90.000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – łącznie z wkładem własnym przyznanym przez organizatora placówki czyli przez Powiat Leżajski łączna kwota na inwestycję osiągnie ponad 120.000,00 zł.

Dzięki powyższemu Muzeum Ziemi Leżajskiej zmodernizuje stałą Ekspozycję Historii Miasta i Regionu mieszczącą się w naszym Muzeum. Powyższa ekspozycja zlokalizowana jest na 164 m2 w budynku głównym Muzeum. Jej modernizacja obejmie uporządkowanie wystawy wg przyjętego porządku tematycznego oraz przewiduje zakup m.in. profesjonalnych gablot, aluram, oświetlenia, zestawów projekcyjnych, ekranów multimedialnych, oraz wydruków wielkoformatowych.

Zmodernizowanie tej wystawy z pewnością pozwoli nam na podniesienie jakości przekazu dla Państwa treści tej wystawy.

Jacek Kwieciński
p.o. Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej