Debata społeczna w Leżajskim Muzeum

Wczoraj w sali konferencyjnej w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się debata społeczna pt. “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!”. Policjanci wspólnie z samorządowcami i mieszkańcami powiatu leżajskiego, dyskutowali na tematy związane z zagrożeniem, jakie występuje na naszym terenie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z programem „Dzielnicowy Bliżej Nas”, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda”.

Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku nadkom. Artur Wasiuta. Komendant przywitał uczestników oraz podkreślił znaczenie zorganizowanej debaty, przedstawił jej tematykę i jednocześnie podziękował władzom samorządowym za współpracę. W debacie między innymi udział wzięli Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Leżajski Marek Śliż, burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy z powiatu leżajskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli innych służb mundurowych.

Patronatem honorowym debatę objął Starosta Leżajski Marek Śliż. Partnerem spotkania zostało Muzeum Ziemi Leżajskiej z jego dyrektorem Jackiem Kwiecińskim na czele.

Celem spotkania była wymiana informacji i dyskusja dotycząca problemów i zagrożeń, z jakimi spotykają się mieszkańcy powiatu. Na debacie zaprezentowano kwestie związane z funkcjonowaniem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda oraz programem „Dzielnicowy bliżej nas”.

Uczestnicy dowiedzieli się, jak można nanieść zagrożenie na mapę, jak Policja je weryfikuje i jakie podejmuje dalsze działania. Ponadto dowiedzieli się, jak szybko i sprawnie nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym, jakie są jego zadania po zmianach przepisów.

Funkcjonariusze przedstawili zebranym działania profilaktyczne prowadzone przez Policję w Leżajsku. Zaprezentowano programy, akcje i działania profilaktyczne. Dla uczestników debaty czekały tematyczne broszurki i ulotki.

Podczas debaty były poruszane kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na terenie województwa podkarpackiego i powiatu leżajskiego. Analizę stanu bezpieczeństwa w tym zakresie zaprezentował podkom. Paweł Grześ – Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie.

Całemu spotkaniu przyświecała akcja “Kręci mnie bezpieczeństwo”. Jest to kampania organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy zgłaszali swoje wnioski i sugestie.

ź: KPP Leżajsk