Bój o Piskorowice – 14 czerwca 1915

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na prelekcję pt. Bój o Piskorowice – 14 czerwca 1915″, która odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Muzeum.

Rejon Piskorowic dwukrotnie stał się areną zaciętych walk I wojny światowej. Jesienią 1914 roku między tą wsią a nieodległym Rzuchowem wojska austro-węgierskie dokonały przeprawy przez San. Utworzony na jego wschodnim brzegu przyczółek szybko upadł, co nie pozwoliło na kontynowanie ofensywy. Walki powróciły w ten rejon w maju 1915 roku. Po miesiącu zmagań pozycyjnych doszło do wyraźnego przełomu. Zajęcie Sieniawy zapoczątkowało odwrót wojsk rosyjskich znad dolnego Sanu. Rozbudowywane przez długie tygodnie umocnienia pod Piskorowicami, szczególnie w rejonie pałacu i folwarku, stanowiły poważną przeszkodę dla nacierających oddziałów austro-węgierskich. Po przerzuceniu przez San nowych jednostek wznowiono natarcie. Przeprowadzony popołudniu 14 czerwca szturm na piskorowicki folwark odniósł tak spektakularny sukces, że każdy z walczących tam pułków próbował później przypisać sobie główną w nim rolę. Wydarzenia tego dnia zostały upamiętnione na wiele sposobów, lecz poza granicami naszego kraju, a nazwa Piskorowice trafiła na karty niemiecko- i węgierskojęzycznych książek poświęconych walkom I wojny światowej.

Wojenne lata 1914 i 1915 stanowią wciąż jeden z najmniej poznanych rozdziałów w dziejach Leżajszczyzny. Prelekcja, na którą Państwa zapraszamy, stanowi próbę wypełnienia tej luki.

O prelegencie: Sławomir Kułacz urodził się w 1987 roku w Leżajsku. W styczniu 2017 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Wykłada na trójmiejskich uczelniach i pracuje jako tłumacz pisemny. Od ponad dziesięciu lat interesuje się dziejami Austro-Węgier i walkami I wojny światowej w Galicji. W jego dorobku znajduje się ponad trzydzieści publikacji naukowych i popularyzatorskich. Po prelekcji zaprezentowane zostaną jego najnowsze publikacje:

  • Walki o Piskorowice i Mołynie (14–16 czerwca 1915), [w:] Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. M. Baczkowski, K. Ruszała, Kraków 2016.
  • Kwatera żołnierska z okresu I wojny światowej w Żołyni (1914–1938), Leżajsk 2016.
  • Kamień i Steinau w pożodze I wojny światowej, Kamień 2017.