Bój o Piskorowice – 14 czerwca 1915.

Dzieje walk w czasie I wojny światowej na Leżajszczyźnie pozostają w dużej mierze nieznane. Zmienia się to powoli za sprawą badań historycznych prowadzonych przez pochodzącego z Leżajska historyka i językoznawcę dra Sławomira Kułacza.

Sławomir Kułacz urodził się w 1987 roku w Leżajsku. W styczniu 2017 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Wykłada na trójmiejskich uczelniach i pracuje jako tłumacz pisemny. Od ponad dziesięciu lat interesuje się dziejami Austro-Węgier i walkami I wojny światowej w Galicji. Owocem jego badań, obok trzydziestu publikacji naukowych i popularyzatorskich, stała się prelekcja, którą naukowiec wygłosił 2 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej pt. „Bój o Piskorowice – 14 czerwca 1915.”

Przeprowadzony popołudniu 14 czerwca szturm na piskorowicki folwark odniósł spektakularny sukces. Wydarzenia tego dnia zostały upamiętnione na wiele sposobów, lecz poza granicami naszego kraju, a nazwa Piskorowice trafiła na karty niemiecko- i węgierskojęzycznych książek poświęconych walkom I wojny światowej.