Biesiadne śpiewy w Muzeum

23 lutego br. w związku z kończącym się karnawałem mieszkańcy z terenu Powiatu Leżajskiego mieli możliwość spotkać się w Muzeum Ziemi Leżajskiej na wspólnych tradycyjnych już śpiewach biesiadnych, które wpisały się już do rocznego harmonogramu wydarzeń (poza śpiewami kolęd i pieśniami patriotycznymi). Impreza miała formę karaoke, przy akompaniamencie fortepianowym Pana Zdzisława Zawilskiego, który jednocześnie podczas trwania spotkania w wartki sposób opowiadał różne anegdoty i ciekawostki dot. odgrywanych piosenek.

Dziękujemy Państwu za tak liczne uczestnictwo.