400-lecie konsekracji kościoła farnego pw. Świętej Trójcy w Leżajsku

W dniach 26-27 października 2019 r. w Leżajsku przeżywany był jubileusz 400-lecia konsekracji kościoła farnego pw. Świętej Trójcy.

W sobotnie przedpołudnie, 26 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej, które było współorganizatorem tego dnia obchodów odbyła się sesja historyczno-naukowa, której przewodniczył ks. dr hab. Wacław Siwak, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane następujące prelekcje:
ks. dr Henryk Borcz (Archiwum Archidiecezji Przemyskiej)
„Z Dziejów parafii Farnej w Leżajsku. Jak Bożogrobcy Leżajsk opuścili, a na ich miejsce księża diecezjalni przybyli”;
Bartosz Podubny (Zastępca Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie)
„Przekształcenia zespołu kościelno – plebańskiego w Leżajsku w latach 1900-1939, a wśród nich nieznane realizacje Zygmunta Hendla”;
Marta Nikiel (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie)
„Ocalić piękno. Prace konserwatorskie wyposażenia i wystroju fary leżajskiej na pocz. XXI w.”;
Jarosław Giemza (Muzeum Zamku w Łańcucie)
“Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Leżajsku i jej historyczne wyposażenie”.

Na zakończenie sesji w Muzeum została otwarta wystawa: “Zabytki Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku w dokumentach i na fotografii…”.

W niedzielę, 27 października 2019 r. w ramach uroczystości jubileuszowych o godz. 10.00 pod przewodnictwem abpa Adam Szala, Metropolity Przemyskiego sprawowana była Msza św. w kościele Jezusa Miłosiernego połączona z poświęceniem nowego ołtarza (nastawy) oraz odnowionej polichromii.

Natomiast o godz. 11.30 w kościele farnym z okazji 400-lecia konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adam Szala. To spotkanie modlitewne połączone zostało z uroczystą konsekracją nowego kamiennego ołtarza i poświęceniem ambony.

W dwudniowych uroczystościach udział wzięli licznie zgromadzeni duchowni, przedstawiciele samorządów na czele z Zarządem Powiatu Leżajskiego, Zastępca Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych z poszczególnych gmin Powiatu Leżajskiego, służb zespolonych oraz licznie przybyli mieszkańcy ziemi leżajskiej.

Foto: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Janusz Motyka, Archidiecezja Przemyska.