Nowa wystawa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Dziś w popołudniowy czwartek do Muzeum Ziemi Leżajskiej z daleka dotarła nowa wystawa czasowa, która otwarta zostanie początkiem miesiąca sierpnia… Nie zdradzamy więcej szczegółów, jednakże zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i do zobaczenia z Państwem już wkrótce.

 

Ekspozycja multimedialna w piwnicach Muzeum Ziemi Leżajskiej

Z przyjemnością informujemy, iż podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego związanego z adaptacją piwnicy mieszczącej się w oficynie południowo – wschodniej Zespołu Dworu Starościńskiego na cele „ekspozycji multimedialnej”. Niezbędne środki finansowe na sporządzenie powyższej dokumentacji przyznane zostały przez Zarząd Powiatu Leżajskiego.

Jednocześnie należy nadmienić, iż Muzeum Ziemi Leżajskiej przystąpiło do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016 – 2023 co uprawniać będzie placówkę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację powyższej inwestycji.

Głównym zadaniem planowanej inwestycji jest stworzenie przekazu dla mieszkańców jak też coraz liczniej przybywających do naszego powiatu turystów – niezbędnej wiedzy pozwalającej na przedstawienie historii Ziemi Leżajskiej na przestrzeniu wieków tj. od czasów starożytności po czasy nowożytne, w których następowały lata rozkwitu i upadku. Ekspozycja zawierać będzie treści pozwalające poznać i zrozumieć dzieje Ziemi Leżajskiej w okresie kształtowania się państwa polskiego.

Całość ekspozycji będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych, wykorzystaniu makiet, plansz, wizualizacji oraz aranżacji przestrzennych. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg.

Utworzenie interaktywnej, multimedialnej ekspozycji zapewne będzie stanowić jedną z podstawowych usług kulturalno – turystycznych powiatu leżajskiego. Ekspozycja ta ma być nowoczesnym obiektem kulturowym, oferującym swoim odbiorcom niezapomniane przeżycia, które niewątpliwie wzmocnią wizerunek naszego powiatu na arenie województwa jak też na arenie ogólnopolskiej.

 

Muzeum Ziemi Leżajskiej wzbogaciło się o nowe eksponaty.

Muzeum Ziemi Leżajskiej wzbogaciło się w ostatnich dniach o 24 numery „Gazety Rolniczej. Pisma Tygodniowego” z 1885 r. i 41 numerów z 1887 r. Redaktorami pisma byli dr Tadeusz Kowalski i Aleksander Trylski, wydawane w Warszawie i kolportowane w Królestwie Polskim, Cesarstwie Rosyjskim, Wielkim Księstwie Poznańskim i Galicji.

Dwunasto stronicowe czasopismo zajmowało się sprawami profesjonalnej gospodarki rolnej w XIX wieku, poradami dla rolników, zawierało również ogłoszenia kupna – sprzedaży i oferty o zatrudnieniu. Darczyńcą jest P. Łukasz Wojnar z Leżajska.

 

 

Artur Andrus w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W ramach produkcji filmu o Leżajsku w reż. Tomasza Paulukiewicza z serii „Z Andrusem po Galicji” telewizyjna ekipa TVP zawitała również do Muzeum Ziemi Leżajskiej.

„Z Andrusem po Galicji” to cykl filmów autorstwa Tomasza Paulukiewicza, które prezentują miasta m.in. Podkarpacia. Gospodarzem każdego odcinka jest znany dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek i artysta kabaretowy Artur Andrus. Ekipa filmowa spędza w każdym z miast dwa dni zdjęciowe, podczas których Andrus rozmawia z ich mieszkańcami, odwiedza ciekawe, znane i czasem nieoczywiste miejsca, a także prowokuje zabawne sytuacje, z których czerpie inspirację do napisania piosenki wieńczącej każdy odcinek.

Zrealizowane dotychczas odcinki można obejrzeć pod adresem:http://rzeszow.tvp.pl/26944106/z-andrusem-po-galicji

 Plac przed Muzeum Ziemi Leżajskiej będzie otwarty dłużej!

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 lipca 2017 r. plac przed Muzeum Ziemi Leżajskiej nie będzie zamykany jak to bywało do chwili obecnej o godzinie 16.00.

Chcąc udostępnić mieszkańcom i turystom możliwość odpoczynku, spędzenia miło czasu w otoczeniu pięknego Dworu Starościńskiego rokrocznie w okresie czerwiec – wrzesień plac ten będzie otwarty każdego dnia do godz. 19.00.

Serdecznie zapraszamy

Wiklinowe Cuda

Wiklinowe cuda pochodzą z Rudnika nad Sanem, jest to kilkadziesiąt eksponatów z kategorii „Wiklina Użytkowa”.

Wystawę zwiedzać można do końca czerwca.

Cena biletu normalnego: 2 zł, ulgowego 1 zł.

Zapraszamy!

Jastrzębiec upamiętnił ofiary hitlerowskich represji

Uroczystości 74. rocznicy Pacyfikacji Wsi Jastrzębiec organizowane przez Starotę Leżajskiego, Dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Wójta Gminy Kuryłówka odbyły się 18 czerwca i rozpoczęły mszą świętą w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył ks. Leszek Pankowski, proboszcz Parafii Luchów Górny. W liturgii uczestniczyły licznie poczty sztandarowe, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2035 działającej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku oraz Orkiestra Dęta GOK Kuryłówka, pod batutą kapelmistrza Marka Burdy, która uświetniła nabożeństwo. Po mszy nastąpiło złożenie wieńców i zniczy pod pamiątkowymi tablicami, po czym w uformowanym szyku udano się pod strażnicę OSP w Jastrzębcu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzono uroczysty ceremoniał wciągnięcia flagi narodowej na maszt. Uroczystość w remizie rozpoczęto od przytoczenia słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, po czym nastąpiło przywitanie licznie zebranych mieszkańców wsi Jastrzębiec oraz zaproszonych gości.

Po przywitaniu nastąpiła część artystyczna w wykonaniu przez artystów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, szlifujących śpiew pod okiem Anny Czenczek. Następnie Czesław Kiełboń oraz płk Stanisław Maciąga wygłosili prelekcje, w trakcie których przybliżyli tragiczny obraz wydarzeń mająych miejsce w Jastrzębcu w 1943 roku.

Na zakończenie każdy mógł skosztować grochówki strażackiej, przygotowanej przez Dorotę i Waldemara Szczepaników, do której wkład mięsny zapewniła firma „Przetwórstwo mięsa. Eugeniusz Borkowski” z Wierzawic.

 

Fajki Przemyskie

Kilkaset fajek, w tym z XIX w. i współczesne, wiele bogato zdobionych można oglądać od 20 maja br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej na wystawie „Fajki Przemyskie”.

Prezentowane eksponaty pochodzą z kolekcji Zbigniewa Bednarczyka, pasjonata, mistrza fajkarskiego i wytwórcy fajek z Przemyśla. – Kolekcjoner gromadzi swoje zbiory bez specjalnych ograniczeń. To, co znajduje, co zwraca jego uwagę ze względu na formę, zdobnictwo, wartość historyczną i wydarzenie związane z daną fajką – powiększa jego zbiory. Każda pozyskana fajka ma swoją historię. Poszczególne fajki odzwierciedlają postaci ludzkie, zwierzęce i naturalne zdarzenia w przyrodzie.

74. Rocznica Pacyfikacji Wsi Jastrzębiec

Starosta Powiatu Leżajskiego, Wójt Gminy Kuryłówka oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej zapraszają na obchody 74. Rocznicy Pacyfikacji wsi Jastrzębiec, które odbędą się 18 czerwca br. w Jastrzębcu.

PROGRAM:

15:00 – Msza Święta w Kościele filialnym, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębcu z udziałem pocztów sztandarowych
16:00 – Złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi pacyfikację Jastrzębca w dniu 29 czerwca 1943 r.
16:30 – Przemarsz pod strażnicę OSP w Jastrzębcu, podniesienie flagi państwowej oraz przywitanie gości i okolicznościowe przemówienia
16:40 – Wystąpienie mgr Czesława Kiełbonia – historyka, nt. „Rys historyczny wydarzeń pacyfikacji m. Jastrzębiec” oraz płk mgr inż. Stanisława Maciąga, uczestnika tamtych wydarzeń nt. „Moje przeżycia i wspomnienia”
17:00 – Występ artystów z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod opieką muzyczną Anny Czenczek
17:30 – Poczęstunek grochówką strażacką

…W wyniku pacyfikacji część mieszkańców wsi Jastrzębiec zginęła na miejscu, inni w obozie w Majdanku, jeszcze inni nie powrócili z przymusowych robót w Niemczech, dokąd wywieziono mężczyzn, kobiety i dzieci. W okolicznej kaplicy zostały umiejscowione tablice, które upamiętniają zamordowanych mieszkańców Jastrzębca podczas II wojny światowej, gdzie 29 czerwca 1943 roku Niemcy w ramach tzw. Akcji Zamojszczyzna wysiedlili wieś…