Lekcja muzealna – „Savoir vivre – znam dobre maniery”

Opis: Savoir vivre, czyli sztuka życia, jest umiejętnością postępowania w życiu i radzenia sobie w rożnych sytuacjach. Lekcja jest zapoznaniem z obyczajami i formami towarzyskimi oraz regułami grzecznościowymi.

Cele:

– uczeń potrafi wyróżnić sytuacje i miejsca wymagające konkretnych zachowań

– uczeń wie co znaczy kulturalne zachowanie

– uczeń rozumie konieczność przyjmowania odpowiednich postaw

– uczeń stosuje zasady savoir vivre.

Grupa docelowa: uczniowie klas IV-VIII oraz klas szkół średnich

Czas trwania lekcji: 60 min.