Lekcja Muzealna – Katyń 1940 – historia prawdziwa

Lekcja historyczna: Katyń 1940 – historia prawdziwa

Przedział wiekowy: Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Czas trwania: ok. 60 min.

Opis zajęć: Są to zajęcia przedstawiające przebieg wydarzeń mających miejsce w roku 1940, w Katyniu, kiedy to rozstrzelono ponad 21 tysięcy polskich jeńców wojennych, w większości inteligencji i oficerów. Tematy omawiane są pod kątem ofiar pochodzących z naszego regionu, w tym kapitana Jana Filipa z Leżajska. Po części merytorycznej następuje przejście uczestników zajęć pod pomnik upamiętniający to wydarzenie, znajdujący się na dziedzińcu Muzeum, uczczenie minutą ciszy pomordowanych oraz złożenie symbolicznego znicza. Zwieńczeniem lekcji jest projekcja filmu pt. „Pielgrzym pojednania”.

Prowadzący: mgr Damian Kubrak

Cena: 3 zł/os.