Tytuł: Pocztówka - rynek w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/215
Dział: Historia
Data powstania: 1934 - 1939 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Widok na północną pierzeję Rynku. Z prawej strony budynek eklektycznego ratusza (1869 r.) i wieża dzwonnicza (ok. 1616 r.). Płyta Rynku niewybrukowana z rosnącymi drzewami. Na niej troje dzieci i na pierwszym planie i kobieta na dalszym.
Rewers: Niezapisana. Dane autora: „Wyd. Piotr Baran Leżajsk. Przedruk wzbroniony” i wykonawcy „ZAKŁADY REPRODUKCYJNE: „AKROPOL” KRAKÓW”.