Tytuł: Pocztówka - kościół i klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/125
Dział: Historia
Data powstania: 1925 - 1933 r.
Materiał: karton
Opis: Pocztówka przedstawia Kościół i Klasztor O.O. Bernardynów w Leżajsku od strony południowej. Na pierwszym planie ogród klasztorny i zabudowania gospodarcze.
Rewers: Niezapisana. Nadruk: „Kościół i Klasztor O.O. Bernardynów w Leżajsku. Naśladownictwo wzbronione”.