Tytuł: Pocztówka - bramka klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/78
Dział: Historia
Data powstania: 1900 - 1905 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Wejście do kompleksu klasztornego na Plac Rajski od strony południowej zwane „Bramką”. Zwyczajowe miejsce powitalne pielgrzymów przez duchownych klasztornych. Przy wejściu grupka osób. Odręczny przypisek na dole pocztówki.
Rewers: Adres: Wielmożna Wacława Pawlicka, Dwór…, poczta Klimontów via… Dwa odciski datownika pocztowego. Na dole w j. rosyjskim: Sandomierz, Radom, 2 VII 1903….. U góry nieczytelny.