Tytuł: Pocztówka - obraz Matki Bożej
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/235
Dział: Historia
Data powstania: 1934 - 1939 r.
Materiał: karton
Opis: Pocztówka przedstawia „ Obraz Matki Boskiej słynący cudami w Bazylice O.O. Bernardynów ukoronowany dnia 8 września 1752 r.” przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Obraz jest umieszczony w nawie prawej Bazyliki nad ołtarzem.
Rewers: Niezapisana. Nadruk: „Naśladownictwo zastrzeżone”.