Tytuł: Pocztówka - widok klasztoru OO. Bernardynów
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/123
Dział: Historia
Data powstania: 1925 - 1933 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Widok na Kościół i klasztor O.O. Bernardynów w Leżajsku (1618 – 1675) z Placu Mariackiego od strony południowej. Na pierwszym planie figury: św. Jana Nepomucena (1755 r.) i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (1755). Wokół tzw. mury gospodarcze okalające ogród i zabudowania gospodarcze.
Rewers: Niezapisana. Nadruk: „Kościół O.O. Bernardynów”. w Leżajsku. Naśladownictwo wzbronione.