Tytuł: Pocztówka - widok klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/88
Dział: Historia
Data powstania: 1900 - 1905 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Widok kompleksu klasztornego z dawnego placu gospodarczego w obrębie niskich murów zewnętrznych od strony wschodniej. Od lewej: brama wejściowa do ogrodu klasztornego, baszty św. Jana z Dukli i św. Franciszka, wieża zegarowa, dach kościoła, budynki klasztoru z symbolem „IHS” na dachu, brama gospodarcza z drogą dojazdową prowadzącą na wewnętrzny dziedziniec klasztorny w obrębie wysokich murów obronnych. Nadruki: 86412 i „Naśladownictwo wzbronione”. U dołu korespondencja prywatna.
Rewers: Adres: Wielmożna Wanda Dziolik w Krakowie ul. Św. Filipa l. 11. I piętro. Datownik „KRAKAU 1, KRAKÓW , 31, 8, 4,04. Znaczek pocztowy za 5 halerzy. Nadruk „Karta korespondencyjna”.