Tytuł: Pocztówka - organy w kościele OO. Bernardynów w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/101
Dział: Historia
Data powstania: 1917 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Prospekty organowe w nawie głównej (ok. 1680 – 89, 1723 i 1729). Z przodu ławki i konfesjonały przy wejściu.
Rewers: Niezapisana. Nadruki: „Nakład Ch, Spółki Kramarzy. Naśl. zastrzeżone”. 11633 – 1917 , „Pocztówka” i 32644.