Tytuł: Pocztówka - widok podklasztoru w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/103
Dział: Historia
Data powstania: 1911 - 1918 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Część kompleksu klasztornego O.O. Bernardynów w Leżajsku. Widok z Placu Mariackiego ( dawniej Plac na Piasku). Z lewej baszta św. Franciszka (2 ćw. XVII w. i 1726 r.), mur obronny, wejście ze schodami tzw. „Bramka” i baszta św. Jana z Dukli – dzwonnica (2 ćw. XVII w. i 1726 r. Z tyłu dach Kościoła p.w. Zwiastowania NMP (1618 – 1628) i wieża zegarowa (ok. 1680 r.- drewniana, od 1909 r. - murowana). Na placu fontanna z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i rzygaczami w postaci głów lwów (1904). lampa oświetleniowa, ławki i liczne drzewa.
Rewers: Niezapisana. Nadruki: „Nakładem M. Kühla w Leżajsku. Naśladownictwo zastrzeżone” . 2516 i „Pocztówka”.