Tytuł: Pocztówka - klasztor OO. Bernardynów od zachodu
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/82
Dział: Historia
Data powstania: 1901 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Widok na Kościół p.w. Zwiastowania NMP (1618 – 1628) od strony zachodniej. Z lewej baszta św. Dydaka , mury obronne i baszta św. Franciszka (2 ćw. XVII w. i 1726 r.). Nadruki: „Nakładem Towarzystwa Dobroczynności w Leżajsku” i „Naśladownictwo wzbronione”. Nieczytelna korespondencja na dole pocztówki.
Rewers: U góry nadruk „Karta Korespondencyjna” , adres (częściowo nieczytelny), datownik pocztowy „ 22.07.01. KRYNICA”.