Tytuł: Pocztówka – klasztor O.O. Bernardynów w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/95
Dział: Historia
Data powstania: 1906 - 1910 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Widok z Placu Mariackiego ( dawniej Plac na Piasku) na południową fasadę kościoła p.w. Zwiastowania NMP (1618 – 1628), mury obronne (ok. (1675) i wejście boczne tzw. „Bramkę”. Na placu fontanna z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i rzygaczami w postaci głów lwów (1904).
Rewers: Niezapisana. Nadruk: „Pocztówka” i tłumaczenie słowa w j. niemieckim, francuskim, rosyjskim.