Tytuł: Pocztówka - Magistrat miasta Leżajska
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/77
Dział: Historia
Data powstania: 1900 – 1905 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Widok z Rynku na eklektyczny ratusz (1869 r.) i wieżę dzwonniczą (ok. 1616 r.).Na dalszym planie część dachu Kościoła Farnego (przed 1616 r.) i ogrodzenie kościelne. Z prawej strony za drzewami dach plebanii (ok. 1820 r.). Widoczna lampa oświetleniowa i grono mieszkańców. Nadruki na obrzeżach „Nakładem Towarzystwa Dobroczynności w Leżajsku” i „ Naśladownictwo wzbronione”.
Rewers: Niezapisana. Nadruk „Karta korespondencyjna”