Tytuł: Belka stropowa
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/E/595
Dział: Etnografia
Data powstania: 1760 r.
Materiał: drewno
Opis: To gruba drewniana belka modrzewiowa, biegnąca wzdłuż pułapu (sufitu) dla podtrzymania go, element nośny stropu. Na belce zostały wyryte dwa monogramy. Pierwszy przedstawia słowo „MARIA” i odnosi się do postaci Maryi. Drugi natomiast przedstawia prawdopodobnie Chrystogram (IHS), gdzie H zastępuje literka „M” ze znakiem krzyża. Inicjał „M” symbolizuje imię Maryi oraz matkę, a krzyż znajdujący się nad literą „M” być może odnosi się do dramatu na Golgocie, kiedy to Maryja cierpiała stojąc pod krzyżem swego Syna. IHS to łacińska transkrypcja skróconej greckiej wersji imienia Jezus. Poza monogramami na belce wyryto skrócony łaciński napis ANNO do 1760, co oznacza Roku Pańskiego 1760, wskazujący na rok budowy chałupy (symbolicznie pokrywa się z rokiem rozpoczęcia budowy murowanego dworu dla ostatniego starosty leżajskiego Józefa Potockiego, obecnie budynek muzeum). Belka pochodzi z chałupy wiejskiej ze Siedlanki (obecnie ulica Przemysłowa w Leżajsku, ówcześnie samodzielna wioska).