Tytuł: Pocztówka - widoki z Leżajska
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/108
Dział: Historia
Data powstania: 1911 – 1918 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Na pocztówce umieszczono trzy zdjęcia. Z lewej strony „Pomnik Powstańców” na Cmentarzu Komunalnym. Na pomniku widoczny krzyż , płaskorzeźba orła z koroną i napis „POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ” (1904 – twórca: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół). U góry „ Klasztor i cele O.O. Bernardynów w Leżajsku” – widok od strony południowej, od lewej protobastion z II ćw. XVII w, po 1752 r. dzwonnica, fragment muru obronnego, kościół ( 1618 – 1628), i część zabudowań klasztoru ( ukończonych ok. 1675 r.). Przed zabudowaniami część ogrodu warzywnego ze stawem rybnym. „Klasztor od Zachodu” – od lewej baszta płn – zach ( 2 ćw. XVII w. i 1726 r.), wejście główne do kościoła, baszta płd – zach. (2 ćw. XVII w. i 1726 r.) i wieża zegarowa (ok. 1680 r.).
Rewers: Niezapisana. Z lewej strony: „153281. Nakładem Wacława Haszty w Leżajsku. Naśladownictwo sądownie zastrzeżone. U góry: „Pocztówka”.