Tytuł: Pocztówka - ratusz i plebania w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/109
Dział: Historia
Data powstania: 1911 – 1918 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Pocztówka kolorowa. Widok z Rynku na eklektyczny ratusz (1869 r.) i wieżę dzwonniczą ( ok. 1616 r.). Plebania (ok. 1820 r.) ukryta za drzewami. Na płycie Rynku grono mieszkańców.
Rewers: Niezapisana. Z prawej strony: „Nakładem M. Kühla w Leżajsku. Naśladownictwo zastrzeżone”. W lewym dolnym rogu „ 2517” (oznacza kolejną pozycję katalogowa wydawcy). Nadruk „Pocztówka” po prawej stronie.