Tytuł: Pocztówka - Gimnazjum Państwowe w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1299
Dział: Historia
Data powstania: 03.10. 1945 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Pocztówka przedstawia część zespołu zamkowego (1760 – 1770), będącego wówczas siedzibą Państwowego Gimnazjum i Liceum im Bolesława Chrobrego. Na pierwszym planie budynek główny, z prawej strony oficyna płd - wsch. , z lewej oficyna płn. – wsch. oraz część ogrodzonej oficyny płn. – zach. znajdującej się w rękach prywatnych. Część dziedzińca zamkowego jest wyłożona płytami ( prawdopodobnie przez Niemców, stacjonujących tutaj
w czasie II wojny światowej, zwraca uwagę brak drzew przez nich wyciętych i orła na tympanonie budynku głównego). Na środku dziedzińca rowerzysta. Całość ogrodzona drewnianym płotem na betonowych słupach z otwartą furtką
i bramą wjazdową od strony ulicy Mickiewicza. W prawym górnym rogu napis „Gimnazjum pań. W Leżajsku”.
Rewers: Korespondencja prywatna uczennicy gimnazjum Stachny… do ks. Stanisława Śmigiela z Klasztoru O.O. Bernardynów w Przeworsku. Znaczek Poczty Polskiej z orłem o nominale 1.50 zł oraz odcisk datownika pocztowego.