Tytuł: Pocztówka – Gimnazjum Państwowe w Leżajsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/232
Dział: Historia
Data powstania: ok. 1938 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Pocztówka przedstawia Dwór Starościński (1760 – 1770) - zwany wcześniej zamkiem - będący od 1922 r. siedzibą Państwowego Gimnazjum i Liceum im Bolesława Chrobrego. Na tympanonie budynku orzeł. Po obu stronach wejścia dwa wysokie rosnące drzewa.
Rewers: Niezapisana. U dołu skrót wydawcy : W.S.P. – „Współczesna Sztuka” Przemyśl. Liczba 1554 w prawym górnym rogu oznacza kolejną pozycję katalogową wydawcy.