Tytuł: Pocztówka - Leżajsk, Zamek
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/105
Dział: Historia
Data powstania: 15.05.1916 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Pocztówka kolorowa. Przedstawia Dwór Starościński (1760 – 1770) – zwany zamkiem , oficynę płd. wsch. i część dziedzińca z droga dojazdową do budynku głównego, który jest częściowo przesłonięty drzewami. Na drodze widoczne dwa psy, zaś z prawej strony zamku stojące trzy postacie.
Rewers: Korespondencja prywatna Michaliny Gostkowskiej do Zofii Nowakowskiej w Warszawie.