Tytuł: Kadłubek
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/D/7
Dział: Etnografia
Data powstania: XIX/XX w.
Materiał: drewno
Opis: To drewniany pojemnik z wydrążonym wnętrzem, służący do przechowywania ziarna. Kadłubki wykonywane były z jednego pnia drzewa, spróchniałego bądź po uderzeniu pioruna, który oczyszczał drewno. To najstarsze drewniane naczynia, które niezależnie od rozmiaru nosiły taką samą nazwę.