Tytuł: Macewa
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1584
Dział: Historia
Data powstania: 1864 r.
Materiał: piaskowiec
Opis: Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali kirkut leżajski (cmentarz żydowski). Niemal wszystkie nagrobki (macewy) wyrwano z ziemi i wykorzystano m.in. do brukowania rynku. W 2006 r. fragmenty macew pochodzące z leżajskiego kirkutu znaleziono podczas rewaloryzacji zespołu Dworu Starościńskiego (muzeum). Największy fragment macewy pochodzi z 1864 r. i zawiera następującą inskrypcję: Tu pochowany młodzieniec ubogi w lata, z dobrej rodziny, z rodu prawych, czcigodny Jicchak, syn naszego nauczyciela Jaakowa Cwiego Zisze. Odszedł 16 szwat 624 według krótkiej rachuby. Jicchak ben Jaakow Cwi Zisze, zm. 16 szwat 624, tj. 24 stycznia (niedziela) 1864 r.