Tytuł: Karta pocztowa - pogrzeb Józefa Piłsudskiego
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/804/2
Dział: Historia
Data powstania: 1935 r.
Materiał: karton
Opis: Zdjęcie wydane w formie karty pocztowej z pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 maja 1935 r. w Krakowie.