Tytuł: Książka "Żywoty świętych"
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1574
Dział: Historia
Data powstania: przełom XVII/XVIII w
Materiał: ceramika; kości
Opis: „Żywoty świętych starego i nowego zakonu” – utwór hagiograficzny z elementami kaznodziejstwa napisany przez polskiego jezuitę Piotra Skargę w 1577 r. w języku polskim (pierwsze wydanie w 1579 r.). Cieszyły się ogromną poczytnością i uznaniem od chwili wydania aż do połowy XX w. Celem Skargi było stworzenie poczytnego utworu dla katolików. Autor zadedykował go ówczesnej królowej Polski Annie Jagiellonce. Książka ta była obowiązkową lekturą w kolegiach jezuickich i niektórych szkołach. Była czytana nie tylko przez osoby wykształcone, ale trafiła również do warstw uboższych. Wydanie niniejsze pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVII/ XVIII w., przechowywane w Wierzawicach w XX w., a jest otwarte na żywocie św. Franciszka z Asyżu (1181-1226) założyciela zakonu franciszkanów.