Tytuł: Kopia popiersia Józefa Piłsudskiego
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/999
Dział: Historia
Data powstania: 2009 (oryginał 1916)
Materiał: gips
Opis: Kopia popiersia Józefa Piłsudskiego z 1916 r. Konstantego Laszczki ujętego frontalnie w mundurze legionowym w narzuconym na ramiona płaszczu.W portrecie Józefa Piłsudskiego artysta wiernie oddał ówczesny nastrój i psychikę Brygadiera. Z wychudzonego oblicza emanuje smutek i przygnębienie. Wewnętrzne skupienie odbija się na nim widocznym napięciem. Konstantemu Laszczce udało się także uchwycić stały rys osobowości Piłsudskiego, stan wewnętrznej izolacji i pełnego wyższości dystansu do otoczenia. Artysta ukończył rzeźbę 4 listopada 1916 r., w przededniu ogłoszenia aktu 5 listopada.