Tytuł: Koperta z obozu w Kozielsku
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1037
Dział: Historia
Data powstania: XII 1939 r.
Materiał: papier
Opis: Koperta z obozu w Kozielsku adresowana do matki Marii Filip – XII 1939 r. Awers koperty: adres w j. polskim i rosyjskim – Polska, Leżajsk nad Sanem, ul. Dolna 8, woj. lwowskie, Maria Filip. Rewers: w j. rosyjskim – ZSRR, Kozielsk, obwód smoleński, skrz. poczt nr 12, Filip Jan. Adres znaleziony w kopercie napisany na kawałku formularza urzędowego: ZSRR, Kozielsk, obwód smoleński, skrz. poczt nr 12, Filip Jan.