Tytuł: Pieczęć notarialna Alfreda Jossego
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1573
Dział: Historia
Data powstania: przełom XIX/XX w.
Materiał: mosiądz
Opis: Na pieczęci napis „ALFRED JOSSE C.K. NOTARYUSZ W ULANOWIE W GALICYI" z orłem dwugłowym i herbem Austro-Węgier pośrodku. Alfred Josse (1862–1948) był długoletnim notariuszem w Leżajsku w latach międzywojennych i fundatorem wspaniałej kaplicy na Cmentarzu Komunalnym, poświęconej pamięci tragicznie zmarłej w 1931 r. wnuczki jego żony - Marii Jaroszównej.