Tytuł: Pieczęć urzędowa dekanatu leżajskiego
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1571
Dział: Historia
Data powstania: XIX w.
Materiał: żeliwo
Opis: Pieczęć urzędowa dekanatu leżajskiego obrządku łacińskiego. Pieczęć żeliwna "SIGILLUM OFFICII DECANALIS LEZAYSCENSIS RL" (Pieczęć urzędowa dekanatu leżajskiego obrządku łacińskiego) - XIX w. Siedzibą dekanatu był Kościół Farny pw. Trójcy Świętej w Leżajsku.