Tytuł: Obraz "Polegli parafianie za wolność ojczyzny 1914-1920"
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/631
Dział: Historia
Data powstania: lata 20 - te XX w.
Materiał: papier; drewno
Opis: Obraz znajdował się wcześniej przy chórze w Kościele pw. Michała Archanioła w Giedlarowej. Przedstawia Jezusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym ze starannie wykaligrafowanymi personaliami 91 parafian poległych za wolność ojczyzny w latach 1914-1920. Autor obrazu jest nieznany.