Tytuł: Zabawka - ptak klepak
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/E/88
Dział: Etnografia
Data powstania: XX w.
Materiał: drewno
Opis: Zabawka wytwarzana od lat 30. XX wieku w Leżajsku i w okolicach (we wsiach Brzóza Stadnicka, Rakszawa, Żołynia). Zabawka ruchoma – wystarczy drążek, który pcha ptaka, a ten z kolei wprawiony w ruch porusza skrzydłami, które uderzając o siebie wydają dźwięki przypominające klekot. Zabawka znana z dawnych jarmarków i odpustów przy klasztorze OO. Bernardynów. Jako pamiątka z Leżajska klepak rozpowszechniał się dzięki pątnikom na znaczne odległości w kraju, zyskując na popularności. Na placu przed Muzeum znajduje się powiększony model ptaka klepaka, najbardziej charakterystycznej zabawki naszego regionu. W 2000 r. na Światowej Wystawie EXPO w Hanowerze był symbolem walorów turystycznych Podkarpacia.