Tytuł: Pocztówka - Dom Ludowy Towarzystwa "Proświta"
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1585
Dział: Historia
Data powstania: lata 30-te XX w.
Materiał: karton
Opis: Pocztówka - Dom Ludowy Towarzystwa „Proświta”. Rysunek głównej elewacji budynku ukraińskiego Towarzystwa „ Proświta” o nazwie „Narodnyj Dim” wybudowanego w 1913 r. jako centrum życia społeczno–kulturalnego ludności ukraińskiej w Leżajsku.