Tytuł: Medal przyznany Władysławowi Cieśli
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1579
Dział: Historia
Data powstania: 7 IV 1991 r.
Materiał: brąz; drewno oliwne
Opis: Medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” przyznany Władysławowi Cieśli. Awers: dewiza w j. hebrajskim „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” wokół wizerunku globu. Rewers: wizerunek Instytutu Yad Vashem na tle wzgórz. Poniżej drzewo oliwne i napis w j. hebrajskim „Naród Izraela w podzięce”. W środku: Władysław Cieśla. Na dole w j. francuskim: „Le peuple Juif reconnaissant”. Na obrzeżu medalu napis w j. francuskim „Quiconque sauve une vie sauve l’universe tout entier”.