Tytuł: Pieczęć Urzędowa Wolnego Miasta Leżajska
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/594
Dział: Historia
Data powstania: 1848 r.
Materiał: żeliwo
Opis: Pieczęć Urzędowa Wolnego Miasta Leżajska. Pieczęć lakowa miasta Leżajska z 1848 roku z przedstawieniem herbu. Na postumencie umieszczony jest krzyż podwójny (jagielloński) ze schodkami i zwisającymi girlandami. Nad nim widnieją: laska Merkurego ozdobiona dwoma splecionymi wężami i skrzydłami - symbol handlu, waga - symbol niezawisłych sądów, księga - symbol wiedzy, działających placówek oświatowych. W otoku napis: „AMST SIEGEL DER FREYEN STADT LEZAYSK” (Pieczęć Urzędowa Wolnego Miasta Leżajska). W oparciu o nią Rada Miasta w 1997 roku określiła jak ma wyglądać herb miasta.