Tytuł: Dokument z podpisem króla Jana III Sobieskiego
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/1578
Dział: Historia
Data powstania: 19 VIII 1674 r.
Materiał: papier
Opis: Mandat Referendarski napominający Jerzego Tyszkiewicza o nadmierne dręczenie poddanych Woli Zarczyckiej z 19 VIII 1674 r. Jeden z najstarszych dokumentów w muzeum. W lewym dolnym rogu widoczny podpis „Jan Król” oraz na środku pieczęć referendarska.