Tytuł: Pocztówka - Leżajsk
Własność: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Numer inwentarzowy: MZL/H/229
Dział: Historia
Data powstania: 03.09.1938 r.
Materiał: karton
Opis: Awers: Pocztówka podzielona na trzy części: Pierwsza przedstawia budynek Sądu Grodzkiego (1925 – styl neoklasycystyczny, ul. Mickiewicza). Na elewacji bocznej fragment napisu „IUSTITIA FUNDAMENTUM REI PUBLICAE” . Druga to budynek Banku Spółdzielczego ( wybudowany w latach 1903 – 1914, ul. Mickiewicza) otoczony drewnianym płotem. Trzecia fotografia to tzw. Ochronka – pałac wybudowany po 1819 r. w stylu klasycystycznym przez hr. Wojciecha Miera. Ówcześnie dom zakonny SS. Służebniczek NMP.
Rewers: Korespondencja prywatna z 3/9/1938. Odcisk datownika pocztowego: Leżajsk, 4 IX 38 12. oraz dane autora: „Wyd. Piotr Baran Leżajsk. Przedruk wzbroniony”