Nowe eksponaty w Muzeum

Muzeum Ziemi Leżajskiej w ostatnim tygodniu wzbogaciło się w nowe zbiory muzealne. Ich ofiarodawcą jest leżajszczanin Pan Stanisław Chmura, któremu serdecznie dziękujemy.

Wśród przekazanych przedmiotów znajdują się:

Pieczęcie:

 • pieczęć żeliwna, śr. 50 mm, „SIGILLUM OFFICII DECANALIS LAZAYSCENSIS R.L.” ( jest to jedna z pierwszych oficjalnych pieczęci Dekanatu Leżajskiego),
 • pieczęć mosiężna owalna, „BURSA GIMNAZJALNA im. Stan. Kostki w Leżajku”, przekazana przez Marię Węglarz,
 • pieczęć mosiężna owalna, „ALFRED JOSSE C. K. NOTARYUSZ W ULANOWIE W GALICYI” z orłem dwugłowym, herbem Austro-Węgier pośrodku, przekazana przez Marię Węglasz.

Przedmioty:

 • mapnik skórzany z kompasem (używany przez Ryszarda Grögera – Harcerz Orli II RP, drużynowy, Komendant wywiadu NOW AK w Leżajsku),
 • teczka skórzana okuta z zamkiem na dokumenty pocztowe z napisem „Deutsche Post Osten” z okresu okupacji – Generalne Gubernatorstwo.

Pomoce szkolne:

 • model przestrzenny gipsowy Tatr, kolorowany,
 • cyrkiel szkolny na kredę, drewniany z mosiężnymi okuciami, z inicjałami ZK (Zofia Kublin zam. Trembecka, nauczycielka w Rzeszowie, okres przedwojenny),
 • Geografia Europy „Pomoc” – tarcza nastawna z danymi geograficznymi, okres przedwojenny.

Sprzęt gospodarstwa domowego:

 • wyżymaczka z wałkami gumowymi, Anchor Brand USA,
 • maszynka do lodów, okres międzywojenny,
 • młynek do kawy,
 • butelka szklana z etykietką „Alasz kminkowy” z Fabryki wódek Potockiego.

Dokumenty:

 • książka nr 2. Związku Repatriantów, Uchodźców i Wysiedlonych, Łańcut, filia Leżajsk, nr 38-54, 20 III 1945 – 7 V 1945,
 • kwit, art. 384, Pag 113, z dn. 05.06.1914 za naprawę sikawki z beczkowozem,
 • dziennik kasowy na pobór dodatkowego podatku od nieruchomości za 1927 r.,
 • książka poborowa akuszerki Agnieszki Moskalskiej, 1898 r.,
 • recepty: dr Lic, do apteki pod Gwiazdą, Leżajsk, 2/I 1879; dra Michała Szustowa dla p. Grögera z 1938 r.; dr med. Tadeusz Szpunar, Leżajsk, 23/6 1941,
 • kontrakwit tytułem czynszu z miejskiej piwnej i miodowej propinacji za miesiąc grudzień 1876 – Priwe Stolbach,
 • lista płatnicza należności dla policyi miejskiej za październik 1913, Leżajsk,
 • koperta do zwierzchności gminnej w Leżajsku od Wydziału Rady Powiatowej w Łańcucie – z pieczęciami lakowymi, 1883,
 • pismo nr 33 Bursy Gimnazjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Leżajsku do Pana Naczelnika Jana Czecha z daty Leżajsk 35.05.1937 r.