21. Akcja Polacy-Rodakom – zmieniona formuła

Szanowni Państwo mieszkańcy Ziemi Leżajskiej, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, organizacji. W związku z nadzwyczajną sytuacją jaką aktualnie mamy w Polsce wraz ze wszystkimi organizatorami Akcji Polacy Rodakom przesyłamy raz jeszcze gorące podziękowania za udział w ubiegłorocznej 20-tej edycji Akcji Polacy – Rodakom.

W ubiegłym roku w południowej części naszego kraju w samym listopadzie i grudniu przygotowanych zostało ponad 4000 paczek w czym była bardzo znaczna zasługa hojnego serca mieszkańców Ziemi Leżajskiej – za co jako lokalni organizatorzy Muzeum Ziemi Leżajskiej wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku składamy serdecznie podziękowania.

Rodzi się pytanie co dalej z Akcją Polacy-Rodakom? Tym bardziej, że takie pytania, jak również prośby o paczki właśnie teraz w dobie pandemii zaczynają nadchodzić od naszych Rodaków zza wschodniej granicy ze zdwojoną siłą. Wiemy na pewno, że zbiórka w dotychczasowej formule jest niemożliwa ze względu na istniejące obostrzenia. Jeżeli mielibyśmy podjąć próbę zachowania ciągłości Akcji – a bardzo byśmy tego chcieli wraz z głównym organizatorem i koordynatorem ogólnopolskim tej akcji – Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem z Ziemi Lubelskiej.

Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest dokonywanie dobrowolnych wpłat na konta Stowarzyszeń, które już od wielu edycji Akcji uczestniczą w zbiórkach darów, a za ewentualnie w ten sposób zebrane środki, jak tylko zmniejszą się obostrzenia będzie można przygotować przynajmniej część paczek dla najbardziej potrzebujących, nawet gdyby to miało być na Święta Wielkanocne. Jeżeli Państwo zgodzicie się na takie rozwiązanie to bardzo serdecznie dziękujemy.

W tym miejscu przekazujemy pozdrowienia od Pana Senatora Stanisława Gogacza – głównego organizatora Akcji najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2021.

Pieniądze można wpłacać na konta poniższych stowarzyszeń:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
ul. Rynek 18, 20-111 Lublin
44 1020 3150 0000 3202 0027 7392
Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

——————————————————

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
80 1750 0012 0000 0000 3446 2957
Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

——————————————————

Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie
Nurzyna 56, 21-404 Trzebieszów
23 9206 0009 0005 5941 2000 0030
Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”