Przekazano do Muzeum trzy cenne eksponaty

Cenny dokument  “Zaświadczenie Wyzwolin“ z 1894 r. przekazał do naszego Muzeum Pan Antoni Bereziewicz. W powyższym mistrz sztuki kowalskiej Józef Nowicki z Kolbuszowej zaświadcza, iż Józef Hodoroski, lat 19 przez 4 lata sztuki kowalskiej dobrze się wyuczył, poleca go Szanownym Panom Majstrom i Szanownym Współobywatelom i wyzwala go jako zdolnego towarzysza.

————————————-

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii leżajskiego gimnazjum, a obecnie Zespołu Szkół Licealnych było przyjęcie w dniu 30 marca 1926 roku patrona i zmiana nazwy na „Państwowe Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku”. Niewiele wcześniej bo 14 marca 1926 w Państwowym Gimnazjum w Leżajsku miało miejsce również niecodzienne wydarzenie, a mianowicie uroczyste otwarcie stacji radiowo-odbiorczej typu Push-Pull połączone z odczytem prof. Kornela Szabo pt. ”Szlakami fal eteru”. Dyrektorem szkoły był w tym czasie ks. Piotr Szpila pochodzący z Grodziska Dolnego. Dzięki uprzejmości Pana Roberta Czerwonki z Grodziska Dolnego do zbiorów leżajskiego Muzeum trafił album z powyższego wydarzenia. 


W poniedziałek 11 września 2017 roku wzbogacił zbiory naszego muzeum kolejny eksponat, przekazany jako darowizna przez Państwa Irenę i Marka Seweryn z Leżajska. Nowy eksponat to wełniana makatka z lat 70-tych XX wieku –  tkana na krosnie, przedstawiająca budynek główny Dworu Starościńskiego w którym mieści się obecnie Muzeum Ziemi Leżajskiej.

 

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładem własnym przyznanym przez organizatora placówki czyli przez Powiat Leżajski, Muzeum Ziemi Leżajskiej rozpoczyna inwestycje dotyczącą modernizacji stałej a zarazem najważniejszej ekspozycji w naszym Muzeum tj. Historii Miasta i Regionu.

W związku z powyższym ekspozycja ta od 15 września br. nie będzie otwarta dla zwiedzających. Jednocześnie informujemy, iż pozostałe ekspozycje tj. Etnograficzno – Zabawkarska, Browarnicza oraz ekspozycje czasowe pozostają nadal otwarte dla zwiedzających.

Modernizowana ekspozycja zlokalizowana jest na 164 m2 w budynku głównym Muzeum. Jej modernizacja obejmie uporządkowanie wystawy wg przyjętego porządku tematycznego oraz przewiduje zakup m.in. profesjonalnych gablot, aluram, oświetlenia, zestawów projekcyjnych, ekranów multimedialnych oraz wydruków wielkoformatowych.

Zmodernizowanie tej wystawy z pewnością pozwoli nam na podniesienie jakości przekazu dla Państwa treści tej wystawy.

 

XVIII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz XVIII Dożynki Powiatowe

Program:
Godz. 10:15 – Zbiórka żołnierzy i służb mundurowych na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku
Godz. 10:30 – Uroczysty przemarsz do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku
Godz. 11:00 – Uroczysta Msza Święta przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego J.E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala
Godz. 13:00 – 15:00 – Wspólny poczęstunek na placu przy Domu Pielgrzyma

 

1 wrzesień 1939 roku

Był piątkowy poranek tak jak dziś. Tak samo świt zapowiadał piękną pogodę. Tak jak dziś rozpoczynał się wrzesień 1939 roku. I nic nie zapowiadało, że w ten dzień rozpocznie się największy konflikt w historii ludzkości.

1 września 1939 roku o godzinie 4:45 wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice naszego kraju, niemal na całej jego długości. Pierwszy atak padł na Wieluń, kilka minut później bomby padły na Westerplatte. Prezydent Ignacy Mościcki wprowadza stan wojenny.

Nad Leżajsk pierwsze niemieckie samoloty nadleciały 4 września, bombardując dworzec kolejowy, tory, targowisko w pobliżu ul. Klasztornej. Śmierć poniosły pierwsze osoby. Naloty przeprowadzano codziennie do 9 września. 13 września wkroczył do miasta odział niemieckiej 28. zmotoryzowanej dywizji piechoty i 8. zmechanizowanej dywizji piechoty. Rozpoczęły się działania prewencyjne i represyjne na mieszkańcach. W ogrodach klasztornych gromadzono żołnierzy polskich, których 19 września wywieziono z Leżajska.

Takie wydarzenia rozegrały się  na początku września siedemdziesiąt osiem lat temu. Poprzez gesty patriotyczne, takie jak chociażby wywieszenia flagi państwowej, oddajmy dziś hołd należny osobom, które przyczyniły się do obrony Rzeczypospolitej.

HENRYK ATEMBORSKI – Odznaczony Krzyżem Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski

28 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Henrykowi Atemborskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Mieszkaniec Gminy Nowa Sarzyna wspólnie z żołnierzem Armii Krajowej Tadeuszem Lutakiem odebrał odznaczenie z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. Tadeusz Lutak w tym dniu świętował swoje setne urodziny.  Ordery nadał im Prezydent RP Andrzej Duda za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność kombatancką i społeczną.

„Wielką sprawą jest wiedzieć, co w życiu jest ważne. Wielką sprawą jest poświęcić się Ojczyźnie, ale jeszcze większą sprawą jest umieć dzielić się swoim doświadczeniem, wskazując dobre wzorce – powiedziała wojewoda. „

W okresie wojny Henryk Atemborski był związany z partyzantką ziemi kieleckiej. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej. Po wojnie został aresztowany i w następstwie prześladowany.

Po wojnie zaangażował się w działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Jest przewodnikiem i instruktorem PTTK. W wieku 74 lat odbył samotną podróż rowerową dookoła Europy. Przez całe życie swoje ideały przekazywał młodzieży, której podczas uroczystości dziękował za patriotyzm.

– Tak jak my potrafiliśmy na stos rzucić swój życia los, tak oni są gotowi do tego samego i to jest dla mnie największą dumą.

Odznaczonym za służbę dla Polski dziękowali dziś przedstawiciel marszałka, wojewoda i dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej.

Ustanowiony w 1921 r. Order Odrodzenia Polski nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju.

W uroczystościach uczestniczyła również delegacja z Powiatu Leżajskiego: Skarbnik Powiatu Leżajskiego – Zdzisław Słuch, Sekretarz Powiatu Leżajskiego – Kazimierz Kryla, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej – Jacek Kwieciński. 

Zajęcia resocjalizacyjno-kulturalne w Muzeum

W dniu 25 sierpnia w ramach dobrej współpracy pomiędzy Muzeum Ziemi Leżajskiej a Zakładem Karnym w Rzeszowie na zajęcia resocjalizacyjno-kulturalne przybyli więźniowie z podrzeszowskiego Załęża.

Grupa narażona na wykluczenie społeczne, poprzez pobyt w więzieniu nie tylko wyłącza się z funkcjonowania na rynku pracy ale również w zwykłym codziennym życiu społecznym. Dlatego osadzeni zapraszani są tak często do naszej jednostki, gdzie  mają okazje poobcować z kulturą – Jacek Kwieciński Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej

Na zajęciach pod okiem wychowawcy osadzeni wraz z przewodnikiem zwiedzili wybraną przez siebie ekspozycję a następnie wraz z pracownikiem Muzeum uporządkowali teren przylegający do wąwozu pomiędzy kompleksem muzealnym a kościołem farnym.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu więźniów z tzw. skarpy usunięto liście, gałęzie oraz śmieci, co przyczyniło się do poprawy wizualnej placu okalającego Muzeum.

 

Debata społeczna w Leżajskim Muzeum

Wczoraj w sali konferencyjnej w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!”. Policjanci wspólnie z samorządowcami i mieszkańcami powiatu leżajskiego, dyskutowali na tematy związane z zagrożeniem, jakie występuje na naszym terenie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z programem „Dzielnicowy Bliżej Nas”, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda”.

Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku nadkom. Artur Wasiuta. Komendant przywitał uczestników oraz podkreślił znaczenie zorganizowanej debaty, przedstawił jej tematykę i jednocześnie podziękował władzom samorządowym za współpracę. W debacie między innymi udział wzięli Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Leżajski Marek Śliż, burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy z powiatu leżajskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli innych służb mundurowych.

Patronatem honorowym debatę objął Starosta Leżajski Marek Śliż. Partnerem spotkania zostało Muzeum Ziemi Leżajskiej z jego dyrektorem Jackiem Kwiecińskim na czele.

Celem spotkania była wymiana informacji i dyskusja dotycząca problemów i zagrożeń, z jakimi spotykają się mieszkańcy powiatu. Na debacie zaprezentowano kwestie związane z funkcjonowaniem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda oraz programem „Dzielnicowy bliżej nas”.

Uczestnicy dowiedzieli się, jak można nanieść zagrożenie na mapę, jak Policja je weryfikuje i jakie podejmuje dalsze działania. Ponadto dowiedzieli się, jak szybko i sprawnie nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym, jakie są jego zadania po zmianach przepisów.

Funkcjonariusze przedstawili zebranym działania profilaktyczne prowadzone przez Policję w Leżajsku. Zaprezentowano programy, akcje i działania profilaktyczne. Dla uczestników debaty czekały tematyczne broszurki i ulotki.

Podczas debaty były poruszane kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na terenie województwa podkarpackiego i powiatu leżajskiego. Analizę stanu bezpieczeństwa w tym zakresie zaprezentował podkom. Paweł Grześ – Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie.

Całemu spotkaniu przyświecała akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Jest to kampania organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy zgłaszali swoje wnioski i sugestie.

ź: KPP Leżajsk

 

Debata społeczna

W dniu jutrzejszym tj. 22 sierpnia od godz. 10:00 do godz. 14:00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbędzie się debata społeczna na której zostanie omówiona m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”
 
Serdecznie zapraszamy
 
 

W ZADWÓRZU UCZCZONO PAMIĘĆ BOHATERÓW WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ

Bitwa pod Zadwórzem miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Oddział polskich obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego odparł atak oddziałów Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego. 330 ochotników, w tym studenci oraz gimnazjaliści, przez jedenaście godzin – nawet wtedy, gdy zabrakło amunicji – odpierało ataki słynnej konnicy Budionnego, broniąc jednocześnie węzła kolejowego w Zadwórzu. Dzielny oddział walczył tak ofiarnie, że Zadwórze nazwano polskimi Termopilami.

Do Zadwórza na patriotyczne uroczystości, które w tym roku odbyły się 19 sierpnia, przyjechała liczna delegacja z Leżajska, m.in. Starosta Powiatu Leżajskiego, Burmistrz Miasta Leżajska, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej z pracownikami, członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Powiatu Leżajskiego.    

Rocznicowe obchody rozpoczęto na lwowskim Cmentarzu Orląt, w których uczestniczyli strzelcy wraz z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów – Janem Józefem Kasprzykiem. Najpierw pod ocalałą częścią Pomnika Chwały odczytano apel poległych i modlono się w intencji obrońców Lwowa i Zadwórza, później złożono kwiaty na grobach tzw. Kwatery Zadwórzańskiej, gdzie pochowany jest kapitan Zajączkowski i pięciu innych oficerów, którzy bronili się do końca.

Główny punkt uroczystości odbył się na Zadwórzu, gdzie usytuowano rzędy kamiennych krzyży oraz dwudziestometrowy kurhan z pomnikiem na szczycie w kształcie słupa granicznego. W intencji ofiar modlono się podczas rocznicowej Mszy Świętej. Zaraz potem pod pomnikiem ku czci poległych złożono wieńce, kwiaty oraz zapalono znicze. Po uroczystości wszystkich przybyłych zaproszono na poczęstunek pysznym bigosem, tradycyjnie zasponsorowanym przez władze miasta oraz przygotowywanym przez ZSL oraz ZST w Leżajsku.